Psychology.cz - homepagePsychologie | Psychologické testy | Psychotesty pro řidiče | Personální psychologie | IQ testy | Osobnost - 16 PF | Interpersonální orientace | Kontakt


16 PF Sixteen Personality Factor Questonnaire

Jedním z řady námi používaných osobnostních dotazníků je 16 PF. Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník (16 PF) je výsledkem mnohaleté práce, původem anglického psychologa Raymonda Cattella a jeho rodiny. V současnosti se používá již páté vydání tohoto obecně známého nástroje, rozšířeného mezi psychology po celém světě. Dotazník se používá ve všech oblastech psychologie při zjišťování osobnostních charakteristik normálních lidí. V oblasti tzv. lidských zdrojů se 16 PF osvědčil zejména k přesnému stanovení osobnostního profilu pro nejrůznější typy povolání.

Škálová struktura 16 PF

16 základních škál

5 globálních škál

Vřelost Extraverze
Inteligence Úzkostnost
Emocionální stabilita Open Mind
Dominance Nezávislost
Živost Sebekontrola
Zásadovost
Sociální smělost
Citlivost
Ostražitost
Snivost
Uzavřenost
Ustrašenost
Otevřenost ke změnám
Soběstačnost
Perfekcionismus
Napětí



Odkazy pro zájemce:


Pearson Assessments: 16PF Questionnaire

IPAT-Institute for Personality and Ability Testing - The 16PF®


Raymond Cattell - RB Cattell - Raymond B. Cattell - Raymond ...


KONTAKTY


PhDr. Jindřich Vaněk
GVC Marketing
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady

Telefon: 271 732 168

Mobil: 777 287 367 nebo 602 287 367

E-mail: info@psychology.cz

www.psychotesty.psychology.cz

www.psychology.cz

Jak nás najdete na mapě Prahy


Zvětšit mapu


psychotesty