Psychology.cz - homepagePsychologie | Psychologické testy | Psychotesty pro řidiče | Personální psychologie | IQ testy | Osobnost - 16 PF | Interpersonální orientace | Kontakt

Specializujeme se na výběr personálu a jeho průběžné hodnocení

Personální psychologie

Personální psychologie se zabývá vztahy mezi zaměstnanci a organizací a patří do kategorie tzv. I/O psychologie. Průmyslová psychologie se po druhé světové válce transformovala na psychologii průmyslově - organizační (I/O, industrial/organizational a v Evropě někdy také W/O, work/organizational).

Náplní personální psychologie je:

a) výběr personálu (personnel selection) a jeho průběžné hodnocení a posuzování (personnel appraisal). Patří sem výběrový proces (interview, psychologické testy, Assessment Centre Methods apod.), tedy v podstatě to čemu se říká "výběr toho pravého člověka pro danou práci".

b) druhou skupinu náplně personální psychologie tvoří řada dalších aspektů zaměstnání, jako je pracovní uspokojení, konflikty ve vztahu management - zaměstnanci, kariéra a s ní spojené problémy v organizaci, žena a práce, pracovní socializace mladých lidí, participativní management, pracovní trénink a jeho optimalizace apod.

Jak nás najdete na mapě Prahy

KONTAKTY


PhDr. Jindřich Vaněk
GVC Marketing
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady

Telefon: 271 732 168

Mobil: 777 287 367 nebo 602 287 367

E-mail: info@psychology.cz

www.psychotesty.psychology.cz

www.psychology.cz

Jak nás najdete na mapě Prahy


Zvětšit mapu


psychologické testy